srijeda, 6. veljače 2013.

Č v o r

Čvor (čv) je mjerna jedinica za brzinu koja se koristi u pomorstvu, zrakoplovstvu i meteorologiji. 

1 čvor =1 nautička milja/sat = 1,852 km/h

više na http://hr.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cvor
                                  
___________________________________________________________________________________________

  

Kada govorimo o sigurnosti na moru nezaobilazno je poznavanje tehnike vezivanja čvorova. Ovisno o namjeni i specifičnosti situacije koristiti ćemo naravno različite čvorove.


Na ovoj web stranici http://www.animatedknots.com/
naći ćete gotovo sve čvorove koji će vam zatrebati.

                                                     Pašnjak (Bowline) je čvor broj jedan u nautičkom svijetu