utorak, 12. veljače 2013.

Kako se sidro ukopava?

                                                                                         

  Usporedni test učinkovitosti sidara 
  Mnoge kopije sidara nisu učinkovite kao
  njihovi originali. Loša izbalansiranost sidra
  utječe na njegove karakteristike tj.
  ukopavanje, a time i na sigurnost broda
  i posade!                                                                                      


     
  Primjer odličnog ukopavanja sidra. 
  Ovdje se radi o MANTUS sidru